×
Title image

Title image

Personīgi piedzīvot četrus ''Es'' aspektus

...
... Jānis
Ozoliņš
10:00-11:00
Telpa 3B

Aicinu Tevi personīgi piedzīvot četrus ''Es'' aspektus: • vērotājs jeb bezpersoniskais aspekts; • dvēsele, sirds, kodols jeb personiskais aspekts; • prāts jeb vērtējošais un analizējošais, smalkās matērijas aspekts; • augums, ķermenis jeb rupjās matērijas aspekts. Dabiski iekļaujoša veseluma pieredze. Šis ir solis uz Dabisko Veselumu un DzīvotPrieku, kurā mums ir iespēja Atjaunot, jeb ”Restartēt” sevi Veselumā, atgriežoties iekļaujošajā Gan-Gan Dzīvības Plūsmā, kur dabiskā dzīvības ceļa harmonija bagātina un spēcina ik katru no mums un vienlaikus mūs visus kā daļu no vienojošās Radītāja Plūsmas. Attālinoties no Gara Mantojumā atspoguļotā, Radītāja dotā dabiskuma un dzīvības ceļa, arvien ātrāk un ātrāk ieskrienoties dzīves ritenī, mēs mēdzam arvien intensīvāk mēģināt piepildīt visas mūsu personiskās vajadzības caur arvien mazāku daļu no attiecībām, caur arvien mazāku daļu no harmoniska veseluma, arvien lielāku un nozīmīgāku vietu pievēršot vienai maņai, vienām attiecībām, vienpusējai izaugsmei. Līdz ar šo, mūsos pieaug spriedze, disbalanss, iekšējie un ārējie konflikti, ārdot un iznīcinot to, ko brīžiem ar tik milzīgu piepūli un pārslodzi esam cēluši. Festivālā #MaināmPasauli, stundas laikā mēs varēsim pieskarties un pagaršot dienas garuma Radošo Darbnīcu, kur guļošai meditācijai mijoties ar apzinātu ieskatīšanos savā personiskajā pieredzē, mums būs iespējas skaidrāk uztvert jau esošo Garīgo Prakšu un Meditāciju Personīgo Pieredzi, kā arī ieraudzīt iespējamās pieredzes vienotā veselumā. Lūgums līdzi ņemt: 1. DzīvotPrieku un smaidu. 2. Ērtas drēbes, kurās var brīvi kustēties, kā arī atlaisties zem pleda. 3. Jogas paklājiņu un pledu, uz kura var ērti un silti atlaisties un apsegties, relaksācijai uz grīdas. Plašāka informācija: www.DveselesValoda.lv

Uzzināt vairāk

Sirds meditācija. Meditācijas prakse un kultūra

...
... Valdis
Svirskis
20:00-21:30
Telpa 2C

Lekcija ar praktisko daļu. • meditācija prakse kā dabisks personības un sabiedrības izaugsmes rīks • meditācijas prakses struktūra: koncentrācija un meditācija • divas pieejas meditācijas praksē: sirds un prāts • sirds meditācija praktiskā daļa: “Sirds meditācijas prakse. • kā labāk noskaņoties meditācijai un meditēt sirdī • divi koncentrēšanās un meditācijas vingrinājumi (20/25 min.) • atbildes uz jautājumiem par prakses norisi (5/10 min.) Valdis Svirskis – filosofijas zinātņu maģistrs (LU/1998), filosofijas, kā arī reliģiju un garīgo prakšu vēstures pasniedzējs augstākās, vidējās un interešu izglītības jomās. Kopš 90.gadu vidus sistemātiski sāk apgūt koncentrēšanās un meditācijas jogu meistara Šri Činmoja / Sri Chinmoy vadībā. 1999.gadā uzsāk pasniedzēja darbu un lasa lekcijas garīgās prakses kultūras jautājumos Latvijā un ārpus tās robežām, sabiedriskā kārtā vada meditācijas seminārnodarbības. Gadu gaitā raksti un intervijas ar viņu ir publicētas žurnālos “Mistērija”, “Taka”, „Patiesā dzīve”, "Citāda pasaule", "Ievas stāsti", „Annas psiholoģija”, “Praktiskā astroloģija”, “Kapitāls”. Brīvajā laikā Valdis interesējas garīgo mūziku, dzeju un mākslu; viņš mīl skriešanu, mazliet raksta dzeju un zīmē, taču visvairāk viņu iedvesmo iespēja dalīties pieredzē par garīgās pilnveides un meditācijas prakses jautājumiem ar tiem, kam tas ir uzrunājoši. Uzdot kādu jautājumu viņam var rakstot e-pastu: [email protected]

Uzzināt vairāk

Holodinamika

...
... 9 sauļu
skola
10:00-12:00
Telpa 2F

Cilvēks vienmēr tiecas pēc līdzsvara un harmonijas, lai justos saskaņā ar sevi, tuviniekiem, sabiedrību, dabu, darbu. Holodinamika ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sasniegt un noturēt šādu balansa stāvokli, neraugoties uz pasaules nemitīgajām pārmaiņām. Tā balstās iekšējos radošos resursos un atbild uz jautājumu: “Ko reāli darīt, lai harmonizētu savu dzīvi?” HOLODINAMIKA IR VIENKĀRŠI PRAKTIZĒJAMA METODE, kas palīdz sakārtot cilvēka ārējo pasauli, vēršot uzmanību uz iekšējo konfliktu risināšanu. JĀNIS VĪTOLS – holodinamikas praktiķis, skolotājs, gaišs un sirdsgudrs ģimenes cilvēks, par holodinamiku saka šādi: “Zinātniska, Rietumos izstrādāta, pieņemta un daudzu gadu praksē pārbaudīta, Krievijā papildināta garīgās psiholoģijas nozare. Nosaukums un noformējums smalks un gudrs, bet būtība vienkārša un dabiska – visu, kas tevī krājies, pārveido mīlestībā! Pašsaprotami, tomēr ne vienmēr vienkārši - kā patiesi mīlestībā pārveidot savā prātā, sirdī un ķermeņa kaitēs savāktos aizvainojumus, nesapratni, neiecietību, dusmas, naida uzplaiksnījumus un nožēlas smeldzi, īgnumu pret sevi, dzīvi un likteni, graujošus uzbangojumus un nevarības nogulsnes, un visu citu, ko nezini, kā panest vai nomest? Dzīve ir gudra. Ja tā dod uzdevumus, tad paredz veidus, kā tos atrisināt. Un šī, par holodinamiku nosauktā zināšana, arī ieliek instrumentus tavās rokās, lai varētu palīdzēt sev un citiem, augot mīlestības pārradošajā spēkā.” Nodarbības skar šādas tēmas: emocionālie, domu un fiziska ķermeņa stresu bloki un ieskats to atlaišanas metodēs; tēlu un jūtu nozīme cilvēka dzīvē; holodinamika – metode darbam ar jūtu un tēlu harmonizēšanu. Plašāk par 9 Sauļu skolu: 9 Sauļu skola ir pašizziņas, pašattīstības un pašrealizācijas ceļš uz vienotu veselumu ar daudzpusīgu un kompleksu pieeju tam, lai cilvēks iegūtu risinājumu, saprastu, apzinātos un dziedinātu savu dzīvi. Viens no 9 Sauļu skolas pamatuzdevumiem ir apzināties kā strādā tautasdziesmas tieši tagad, priekš Tevis, atbrīvojot Tavas jūtas un, ļaujot ieraudzīt dzīvi mūsu latviskās mentalitātes uztvērumā, krāsās, sajutumā, kas jau dzīvo mūsu sirdīs. Mēs sajūtam, izzinam, izdziedam šos vairākus paralēlos ciklus – gada, dabas, ārējās un iekšējās cilvēka personiskās dzīves un dvēseles attīstības ciklus. Skolā apgūstam, sākot no netveramām līdz ļoti praktiskām lietām dažādās darbnīcās, kurās ieliekam savu dvēselisko sajutumu. 9 Sauļu skola ir arī kā kopsajutums, savstarpējā atvērtība un saskaņa, kura pati atbrīvo no spriedzēm ar kurām cilvēks šeit ir atnācis. 9 Sauļu skolā mēs gribam un varam sajust un izzināt, kā mūsu sirds Saule uzauž dzīvi visos tās veidos, liekot uzplaukt katram un visam kā ziedam ar saulīti vidū. Riti, riti, Saules zīme, Pret Saulīti, pa Saulīti; Iekustini senās zīmes, Tēvu tēvu valodiņu; Lai aug zīles, lai dzied ļaudis, Mežu gali gavilē. Foto: Una Austruma

Uzzināt vairāk