×
Title image

Title image

Ieskats Sakrālajā ģeometrijā un ezoteriskajā filosofijā

13:00-14:00

Telpa 2C

...

Kaspars Rikards

Ieskats Sakrālajā ģeometrijā un ezoteriskajā filosofijā

Kad Tava dvēsele ir izgājusi caur neskaitāmu dzīvju un arī šīs šķitumiem un ilūzijām, pienāk laiks ieskatīties lielo garīgo mācību apcirkņos, kas tieši un viedi ved uz pašīstenošanos, uz galamērķa izpratni.
Apejot vārdiskās noteiksmes, Sakrālā ģeometrija kalpo kā rīks, kas mūsu apziņā iezīmē precīzas garīgās zināšanas, kopsakarības un atver vieduma jeb intuīcijas spēju. Mūsu tikšanās festivāla meistarklasē būs iezīmēta un veltīta tikai dvēseles uzdevumu ieskicēšanai, un nevis personības aprobežoto spēju pielabošanai vai atraisīšanai no Neziņas (avidjā) valgiem. Kāpēc nodarboties ar nepilnīgo, ja ir iespēja vērsties pie augstāka un sirdsgudrāka principa, un turpināt savu ceļu ar to?
Kad esi izspēlējis neskaitāmās personības piedāvātās lomas, vari ar pateicību uz tām atskatīties un nekad vairs neatgriezties pie šīm mīļajām neziņas skicēm. Tu vari celties, atbrīvoties un pietuvoties dižajam principam, kas snauž ikkatrā – dvēselei, lai ar tās palīdzību sasniegtu Gara augstumus. Taču šis ceļš prasa pilnīgi citus instrumentus - citu atbrīvotu domāšanu un apceri, citu meditāciju, citu sajūgumu ar Galīgo Realitāti. Vai Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas atslēga Tev palīdzēs – to atšķirsi (viedēsi) tikai Tu pats!
Kaspars Rikards, Mag. archit. https://www.sakralageometrija.lv un https://www.facebook.com/sakralageometrija/