×
Title image

Title image

Sakrālā ģeometrija

13:00-14:00

Telpa 2C

...

Kaspars Rikards

Sakrālā ģeometrija

Sakrālā ģeometrija ir aizlaikos iedibināta Garīgā izziņas ceļa mācība (gņāna mārga), kas ar neverbāliem izteiksmes līdzekļiem parāda kā neizpaustās, tā arī izpaustās Pasaules uzbūvi un lietu kārtību. Sakrālā ģeometrija ir rīks, kas ved uz tiešām (viedām) zināšanām par lietu patieso iedabu un neziņas pārvarēšanu, attīstot abstrakto domāšanu un spēju redzēt lietas kopsakarībās. Sakrālās ģeometrijas metode izmantojama indivīda apziņas atraisīšanai no neziņas un domāta, lai katrs sasniegtu savu īsto Patību un savām acīm ieraudzītu Galīgo Realitāti, kāda tā ir.

Padomāsim, kāpēc visos laikos dažādās garīgajās tradīcijās ir bijis nepieciešams radīt svētbildes, jantras, mandalas, sakrālas diagrammas un grafiskus simbolus? Kas ir sakrālā tempļu arhitektūra un sakrālās mākslas vispār? Kāds ir to virsuzdevums? Mana īsā atbilde ir: tas ir varens rīks mūsu apziņas sajūgšanai ar Augstāko, ar Vienesamību, ar Galīgo Realitāti jeb sauciet to, kā gribat. Karls G. Jungs ir teicis: “Kad dvēsele uztver simbolu, tā paceļas līdz priekšstatam, kas atrodas viņpus saprāta spējām to satvert.”

Studējot ezoteriku un vieduma mīlestību jeb filosofiju, nereti nonākam līdz jau zināmo jēdzienu robežai vai asociāciju trūkumam neziņas dēļ. Man ļoti noderēja abstraktā ģeometriskā domāšana, abstraktās diagrammas un simboli, kas palīdzēja aptvert un radīt jaunus jēdzienus, sajūgt apziņu ar kaut ko, kas stāv pāri ikdienībai un izskaidro citādi grūti uztveramos garīgās slepenzinātnes jēdzienus. Antroposofijas pamatlicējs Rūdolfs Šteiners teicis tā: “Es sevi novedu līdz izpratnei attiecībā par gaišredzības procesu galvenokārt caur sintētisko ģeometriju. Tas, protams, nenozīmē, ka katrs, kas studējis projektīvo ģeometriju ir gaišredzīgs, bet gan, ka caur to var iegūt skaidrību par garīgās uztveres procesu.”

Sakrālā ģeometrija, visupirms, ir domāšanas mācība, tās fokuss ir cilvēka mentālais plāns. Kosmiskā apziņa (mahāts) šajā plānā atstāj nospiedumus, kurus, nonesot savā apziņā, mēs varam tuvoties visu garīgo mācību un disciplīnu augstākajam punktam - apziņas paplašināšanai jeb apgaismībai, kas ir cilvēciskā ceļa galamērķis.
Ar Sakrālās ģeometrijas atslēgu ieslēgta mentāla apzinātība (tagadnība) ļauj atvērt durvis uz Buddhi principu garīgajā cilvēkā (viedumu) un caur to - uz Apgaismību.

“Mainām pasauli” meistarklasē ieskicēšu vispārējas pamatnostādnes un dažus galvenos principus, kurus izmantoju Sakrālās ģeometrijas lekcijās ikviena cilvēka pašizaugsmei un garīgai attīstībai.
http://www.sakralageometrija.lv